Speelgroen Lier

Een weiland naast de lokalen van 233° FOS Durendael en KSA is omgebouwd tot een prachtig stukje speelgroen, met een amfiteather, eiland en een beek. Voor de beplanting is er gekozen voor inheemse bomen zoals eik, hazelaar, els, wilg, es, linde…